ANUNȚ DE INTENȚIE

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

1. Informații generale SOLICITANT PRIVAT:
Denumirea solicitantului: PRISMA SERVCOM IMPEX SRL
Cod Unic de Înregistrare: 1261373
Adresa sediu social: Tg Mureș, Bdul. 1 Decembrie 1918, nr 89, județul Mureș
Adresa de corespondență: Tg Mureș, Bdul. 1 Decembrie 1918, nr 89, județul Mureș
Date de contact: tel. 0744 546 676, email: bandi.tunde@yahoo.com

4. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este: 16.10.2020, Târgu Mureș, Bdul. 1 Decembrie 1919, nr 89, județul Mureș, ora 10.00

5. Modalitatea de depunere a ofertei:

6. Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată

7. Data si ora deschiderii ofertelor: 16.10.2020, ora 11.00

8. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la: Târgu Mureș, Bdul. 1 Decembrie 1919, nr 89, județul Mureș, bandi.tunde@yahoo.com

9. Ofertele alternative sunt interzise

Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț

10. Procedura competitivă are la bază următoarele principii:

11. Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:

Inițiativă locală. Dezvoltare regională

Investim în viitorul tău! Proiect propus în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională